THỜI GIAN

XUỐNG CUỐI TRANG

Xuống cuối trang

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lang_mang.flv Vet_cham_tren_khuon_mat.flv Loi_lam_va_su_biet_on.flv Cho_va_nhan.flv 2MANNWCA3A3Q69CARPIQ7BCA0GDXXLCALTZ3YHCATUA3EXCA0VAX2GCAHER38ECAS0GS30CA4FKXMRCA4RQ603CAQE0VG5CAO1RGXBCAOYH2QGCABQMBEVCAP2OA0YCA2IFGJFCAI0SOXACABNWLCRCALYLGUK.jpg YR2ETCCAH1OJPECATYWTVTCA163NF6CAH097SUCA3IMY75CA6Q2T2QCA4Q10ETCA4OSZ03CANAO408CADFMT1HCALKX80CCAP7X35ECAYXOICGCAJQMVHUCAG3LNOICA3S240GCA235B2ZCA8RJDHJCAWPR2JL.jpg WZ9TS9CAREAMJNCAOXWQCECADTBKKYCAVYWNZZCA8LQ0FCCA12JT21CAZK3AGNCA2LTEMMCASLNEQQCAGLCONVCACVIJIICALUO1J3CA4E3LUDCAJQ1N8ECA74B8SMCAINT8N8CAUR1NSUCAFEI9GVCA4AO4IU.jpg PZ2RHUCA8SP2VKCAC6DUL6CAVGPQ9PCA0PXGOMCAKJT2AICALKLV44CAO3V2HZCAL0P9WICADHBN17CAPQ884ICAY9U19KCAZPINI8CAUGN9YVCAOY772CCAGBIAO5CAT7NV1HCA2QD5KOCAKR47PCCAEQK2YD.jpg RA2BLVCAYUJT01CAM100IDCAI9A0V6CAYNO1J6CA79GILBCAPII42LCAAY0WQKCAV17MB3CA02X6C5CAIHD2VTCA91B9U1CAVQW9GKCAKBM287CA71XCPDCAWKTMPHCAR7R6SMCAE6X87SCAP6F7YKCAOXB7DB.jpg 7RYQDPCAUZJKYQCAEUFPTACAF3NF4TCAQUPXP8CAUR978ACAE3Q0KACA1S7DTICAXXOITKCAIG8DQ6CAQGJ6SXCAJGSF6ECAR65UOZCA97DSBYCA79O4BJCA5F2RJ9CA8LZP4TCAXXXV5ECAQJF1PNCA0VF44O.jpg WTVULECATR35KECAE0XJM4CAX4LIN8CADWQV1YCAIE1RNMCAJ2M4QRCAGM6KNTCA54NJKECAE41PK2CAKQC567CA5RITC1CARCQS8NCACA0UFBCAHCF0HKCAYD3MK6CASIKJ0UCAIE818YCA98AZMZCAK5IAKS.jpg 1ZOMQQCA94QRCECAPNR1BYCAOOSTUHCATAW603CAL123RUCAGV1G6LCA3LJP76CAZM0ARUCA1KHX4JCA73EB7JCATN0XFZCA0BQLWFCA1G5EK7CARFR5XLCA5MEPXGCA8AQMVICASQ1M1YCATLAOXGCANDTMB1.jpg G38JRQCAJQ1ZSDCAQPEAR0CAAQLUG1CALUU8NFCAN7Q6RTCALTPXYWCAXWMQ6XCAX540ISCAXIYMPHCAD39NF0CA4FSBP3CAI2OA66CAIZF8RLCAK2XU5DCA2YU594CAVNN4S7CA83ZUUQCA4EYDU2CARL29M2.jpg M1A37XCAQX1ZW2CAIGS7VFCATK1WECCARCRXBNCAUO0GXNCAIVDC74CAF3W37BCAHQWGOHCA4LNK04CAUMCHH5CAXD4M12CAJQ5ROACAPPMJYNCA3UZ68GCANG9L0KCA37CVSRCAK42U5FCALSZKLPCAV6ZV9O.jpg 5CQQ1RCANO0BDNCA59RDU8CAGN22ITCAF4ZNEZCA69CB9GCAH20DA5CA95P4PACAOUIGAGCAH0W9ROCAUSJXI3CAS9R5O8CAHQP4X9CA03JSA4CAT7JOBGCAYUKB93CAAK8VLQCAWH1JM1CACSX3L3CAH0ERQT.jpg HNU1SRCAK0DOG6CAZ7NNA3CAK8VL06CAG9RJ3SCABWOJ9GCAK935CACAHMM4QRCA11DK6FCAPKP72LCAPI1BHRCAN8LF82CA25GQCDCAD110AXCA650IEJCAHY527NCA1XKS9ACASOZINTCACNSZUNCAICDHG5.jpg E8LDCKCANRNI05CADE4ITICAFVK2LOCA4FKSI5CA3442GDCA6DDAHICAG65I57CA41K6C8CAEN5ZS2CAKN0EZ8CAXODSTOCAK4KJ3VCA7ZWBX5CATGATTICAXE6J4OCAEZW5E3CA162L15CASOV4UOCAB6CR8P.jpg K81XMTCAL3VN3OCA1HTGGECAKL9H4XCAYVMYUXCA6R449XCA1QDKLFCAKXZK7LCAKRRY5XCA28U0SMCA4LYX4KCAVX2K37CAV3E29NCA7320ZWCAZ2OCA3CAW5VHWXCA58T2QSCAEK9OSGCA6529CXCAZ5HW9R.jpg ABQ5XSCA88997ECAT60IR9CA2I01CKCACC51E5CAQAC5D6CAJEZ5TYCAY76TJ2CAC61Q39CA3EWSG8CAYJOW3ICAKV7ZH7CAPJX0F4CACNXZYSCAXOFA9TCAG7A7AWCAVNI2X4CA6RTNHFCA6APIRMCAAZ1DT1.jpg 0YNLIJCAL1SO8LCAML78BVCALGHKN4CAFM6JAHCATYWY3UCALTUBWWCAMLLE5UCA0T0AL7CA34ALSRCABGJGE0CAZ0GHU7CA6A2INRCATYGL2UCAP0E4ZZCA7PGFAFCAGEFXC0CA307THECAV1YPX2CAFX8A5D.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LÊN ĐẦU ĐẦU

  Lên đầu trang

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Chu Điện 1

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi bộ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Song
  Ngày gửi: 07h:13' 23-02-2012
  Dung lượng: 61.5 KB
  Số lượt tải: 4661
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG UỶ XÃ CHU ĐIỆN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1
  *
  Số: 02/BC-CB Chu Điện, ngày 20 tháng 12 năm 2011

  BÁO CÁO
  Kết quả việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền đảng phí và kinh phí hoạt động của chi bộ trong năm 2011

  I. Khái quát về đặc điểm tình hình của chi bộ:
  - Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 26
  - Số đảng viên: 13 đạt 50%. Trong đó đảng viên chính thức: 11 đồng chí, đảng viên dự bị: 2 đồng chí.
  - Trong năm 2011 đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt kỷ cương nền nếp của cơ quan trường học, thực hiện Nghị quyết của đơn vị cũng như Nghị quyết của chi bộ đạt hiệu quả cao. Trong năm 2011 không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật.
  - Kết quả phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ: Trong năm 2011 tổng số đảng viên được phân tích chất lượng 12/13 (1 đảng viên kết nạp sau khi phân tích chất lượng). Kết quả phân tích chất lượng đảng viên năm 2011 như sau:
  Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 4/12 đạt 33,3%.
  Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 6/12 đạt 50,0%.
  Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ: 2/12 đạt 16,7%.
  Trong năm 2011 chi bộ dạt chi bộ Trong sạch vững mạnh.
  II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:
  1.Về lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ trong năm 2011:
  1.1.Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát:
  Ban Chi ủy chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu Điều lệ Đảng, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định của cấp trên và của chi bộ. Sau khi được học tập, nghiên cứu 100% đảng viên trong chi bộ đã nhận thức rõ ràng và đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quyết định và Điều lệ Đảng. Đảng viên trong chi bộ đã biết vận dụng linh hoạt những hiểu biết đó vào thực tế nhất là trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực giao tiếp đặc biệt là mối quan hệ với quần chúng.
  Ban Chi uỷ chi bộ đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ đầy đủ, kịp thời ngay từ đầu năm. Từ đó chi bộ thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra.
  Chi bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình của tổ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ.Từ đó đưa ra những ý kiến đề xuất giúp cho tổ kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  Chi bộ cùng tổ kiểm tra trao đổi, học hỏi BTV Đảng uỷ xã Chu Điện về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đảng viên .
  Tổ chức sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đảng viên 2 lần/năm để đánh giá những ưu, khuyết điểm của đảng viên đồng thời và có những biện pháp đề xuất giúp đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  1.2.Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát:
  Chi bộ đã chỉ đạo tổ kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng thời gian đã đề ra trong kế hoạch.
  1.3. Kết quả kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2011.
  Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2011 của chi bộ Trường tiểu học Chu Điện 1.
  *Thành phần đoàn kiểm tra gồm:
     1. Phụ trách:  Bà Nguyễn Thị Song  - Phó bí thư Chi bộ.
  2. Uỷ viên: Bà Nguyễn Thị Hoa - Đảng viên
  *Thời gian kiểm tra: Đợt 1 vào ngày 26 tháng 5 năm 2011 và đợt hai vào ngày 24 tháng 10 năm 2011.
  * Đảng viên được kiểm tra:
  Đợt 1: Đồng chí Phạm Hiếu Nghĩa - dạy Ngoại ngữ và kiêm tổng phụ trách Đội.
  Đợt 2: Đồng chí Dương Thị Chuyền - dạy lớp 4.
  Sau khi tiến hành kiểm tra hai đồng chí có tên trên tổ kiểm tra kết luận như sau:
  1.3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: a. Nhận thức tư tưởng, chính trị; việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và ý thức tổ chức
   
  Gửi ý kiến

  GÓC VĂN NGHỆ